Fot-och nagelsvamp

onychomycosis with fungal nail infection

Fotsvamp är mycket vanligt. Nästan alla utsätts för svampsmitta någon gång i livet och många utvecklar någon form av fotsvamp. Faktorer som underlättar för svampsmittan är varma, svettiga fötter utan luftning, gärna utsatta för mekaniskt slitage (t.ex. motion).

Orsaker

Fotsvamp orsakas av trådsvamp.

Symtom

Vanligen lätta till måttliga symtom under kort tid eller återkommande.

  • klåda, torrhet, fjällning
  • vätskning
  • irriterad hud, framför allt mellan tårna
  • gula tjocka naglar om naglarna är drabbade

Behandling

Ofta kräm mot svampinfektion i en eller ett par veckor. Vid svårare svampinfektion eller när naglarna är angripna sätts ofta tablettbehandling in. Denna kan pågå ett par veckor till 3 månader om man har tex svampinfekterade fotnaglar. Om vi sätter in tablettbehandling tar vi alltid ett svampprov först för att bekräfta vilken typ av svamp som har angripit foten.

Förebyggande behandling

För att undvika att drabbas av fotsvamp rekommenderar vi att man undviker kraftigt svampkontaminerade områden såsom högfrekventerade fuktiga golv, motionsanläggningar, simhallar och liknande. Använd gärna badskor på sådana platser.