Skip to main content

Gynekolog i Uppsala

Om gynekologi

Gynekologi är den medicinska specialiteten som fokuserar på kvinnors reproduktiva hälsa, särskilt de kvinnliga reproduktionsorganen och relaterade hormonella problem. Gynekologer är läkare som är specialiserade på att diagnostisera, behandla och förebygga kvinnliga reproduktionsrelaterade sjukdomar, tillstånd och hälsoproblem.

Vad vi utreder och behandlar

Denna medicinska disciplin omfattar ett brett spektrum av ämnen och tjänster, inklusive:

  • Gynekologiska undersökningar: Gynekologer utför undersökningar för att utvärdera hälsan i de kvinnliga reproduktionsorganen, inklusive ultraljudsundersökningar.
  • Behandling av gynekologiska sjukdomar: Gynekologer diagnostiserar och behandlar ett spektrum av gynekologiska tillstånd och sjukdomar såsom endometrios, PCOS, infektioner, myom och cancer.
  • Reproduktiv hälsa och preventivmedel: Gynekologer erbjuder rådgivning om reproduktiv hälsa, preventivmedel och familjeplanering, inklusive recept på preventivmedel såsom p-piller, p-sprutor eller hormonspiraler.
  • Klimakteriebesvär: Gynekologer utreder och behandlar olika typer av symtom som uppträder i klimakteriet, vilket utgör den period som pågår cirka 5-10 år före samt efter menstruationen upphört.
  • Inkontinens: Gynekologer utreder olika typer av urinvägsbesvär inklusive urinläckage hos kvinnor.

För dig med sjukvårdsförsäkring

Boka ditt besök via ditt försäkringsbolag

Kontakta ditt försäkringsbolag eller klicka på deras logotyp nedan.

Specialistsjukvård inom 1-2 veckor

Boka tid

Obligatorisk