Skip to main content

Allmänläkare i Uppsala

Vad är en allmänläkare

En allmänläkare, även känd som husläkare eller primärvårdsläkare, är en läkare som är specialiserad på att ge omfattande vård och hantering av patienter med olika sjukdomar och hälsoproblem. Allmänläkare fungerar som första linjens vårdgivare och är ofta den första läkare en patient söker vid medicinska bekymmer så som diabets, hypertoni, astma, ledvärk och psykisk ohälsa.

Vad vi utreder och behandlar

Vanliga uppgifter och ansvarsområden för en allmänläkare:

  • Diagnos och behandling: Allmänläkare är tränade för att diagnostisera och behandla en rad medicinska tillstånd, från mindre sjukdomar och åkommor till kroniska sjukdomar.
  • Förebyggande vård: De utför hälsoundersökningar, ger råd om livsstilsförändringar, ordinerar screeningtester och vacciner för att förebygga sjukdomar.
  • Hantering av kroniska sjukdomar: Allmänläkare övervakar och hanterar kroniska tillstånd som diabetes, högt blodtryck, astma och andra långvariga sjukdomar.
  • Akutvård: De bedömer och behandlar akuta tillstånd eller mindre skador och kan hänvisa patienter till specialistvård vid behov.
  • Rådgivning och rådgivning: Allmänläkare ger råd om hälsosamma levnadsvanor, kost, motion, psykisk hälsa och andra hälsofrågor.

För dig med sjukvårdsförsäkring

Boka ditt besök via ditt försäkringsbolag

Kontakta ditt försäkringsbolag eller klicka på deras logotyp nedan.

Specialistsjukvård inom 1-2 veckor

Boka tid

Obligatorisk