Skip to main content

Behandling av psoriasis

Om psoriasis

Psoriasis är en kronisk, inflammatorisk systemsjukdom som huvudsakligen drabbar huden och ibland även lederna. Psoriasis drabbar ca 2-3 % av befolkningen. Sjukdomen drabbar båda kön i lika utsträckning.

I omkring hälften av fallen sker sjukdomsdebuten före 30 års ålder.

Sjukdomen läker sällan spontant. Vanliga utlösande faktorer är:

 • Infektioner (t ex streptokocker, candida)
 • Psykologiska faktorer (livskris)
 • Trauma (tex i sår)
 • Sol (ca 5-10 % försämras)
 • Rökning
 • Läkemedel (visar sig ofta under första året)

Olika former av psoriasis baserat på utslagens storlek, lokalisation och kvalitet:

 • Plaquepsoriasis
  Utgör den vanligaste formen av psoriasis.
 • Guttat psoriasis
  Är ofta det första insjuknandet i psoriasis hos yngre personer. Består av 0,5-1 cm stora, ytliga, runda, röda fläckar med viss fjällningstendens över bål och extremiteter.
 • Invers psoriasis och psoriasis i ansikte
  Invers psoriasis förekommer i hudveck. Lesionerna är rodnade och välavgränsade, men ej fjällande.
 • Hårbottenpsoriasis
 • Nagelpsoriasis
pso

Behandling av psoriasis

Mjukgörande och avfjällande behandling är basbehandling.

I regel rekommenderas olika typer av kortisonkrämer ibland med tillägg av Dvitaminkräm.
Om inte sk lokalbehandling räcker till som behandling kan man lägga till ljusbehandling el andra olika former av sk sytembehandling(kan innebära tabletter el så kallade biologiska läkemedel).

För dig med sjukvårdsförsäkring

Boka ditt besök via ditt försäkringsbolag

Kontakta ditt försäkringsbolag eller klicka på deras logotyp nedan.

Specialistsjukvård inom 1-2 veckor

Boka tid

Obligatorisk