Skip to main content

Behandling av atopiskt eksem (böjveckseksem)

Om atopiskt eksem (böjveckseksem)

I Sverige drabbas en femtedel av alla barn av atopiskt eksem. Sjukdomen debuterar vanligen före fem års ålder men kan även komma i vuxen ålder. När man är barn sitter eksemet ofta i böjvecken och därför kallas det också böjveckseksem. Som vuxen får man eksem på andra ställen, t.ex. är det vanligt med eksem på händerna och i ansiktet hos vuxna personer. Astma och s.k. pollenallergi är vanligare hos personer med atopiskt eksem.

Vad orsakar atopisk eksem

Personer med atopiskt eksem har torr hud. Basbehandlingen är att undvika vatten och att smörja sig med mjukgörande krämer. Någon bakomliggande yttre orsak till eksemet är ovanligt. Det vill säga, det är sällsynt att t.ex. vissa födoämnen ger någon eksemreaktion hos vuxna människor. Det är den torra huden som ger känsligheten i huden.

Hur behandlar man atopiskt eksem

Eksem behandlas med kortisonkrämer, till en början regelbundet dagligen och efter ett par veckor glesar man ut behandlingen till ett par smörjningar per vecka. Många personer med eksem behöver regelbunden eksembehandling. Man ska hela tiden fortsätta med mjukgörande behandling som basbehandling.

exem

Typer av eksem

Man kan ha eksem även av andra orsaker. Kontaktallergiskt eksem är ett exempel; då får man eksem när man kommer i kontakt med olika ämnen som t.ex. nickel. En annan typ av eksem som kan utvecklas över händerna är ett s.k. nötningseksem. Den typen av eksem drabbar ofta personer som arbetar i vårdyrken, städar eller är hemma med små barn och tvättar händerna ofta. Man kan också utveckla ett sorts eksem som kallas ”nummulärt eksem”. Detta ser man oftare hos äldre, framför allt män.

För dig med sjukvårdsförsäkring

Boka ditt besök via ditt försäkringsbolag

Kontakta ditt försäkringsbolag eller klicka på deras logotyp nedan.

Specialistsjukvård inom 1-2 veckor

Boka tid

Obligatorisk