Psoriasis

psoriasis on a mid age mans elbow. Not isolated.

Psoriasis är en kronisk, inflammatorisk systemsjukdom som huvudsakligen drabbar huden och ibland även lederna. Psoriasis drabbar ca 2-3 % av befolkningen. Sjukdomen drabbar båda kön i lika utsträckning.

I omkring hälften av fallen sker sjukdomsdebuten före 30 års ålder .
Sjukdomen läker sällan spontant. Vanliga utlösande faktorer är:

Infektioner (t ex streptokocker, candida)
Psykologiska faktorer (livskris)
Trauma (tex i sår)
Sol (ca 5-10 % försämras)
Rökning
Läkemedel (visar sig ofta under första året)

Olika former av psoriasis baserat på utslagens storlek, lokalisation och kvalitet:

Plaquepsoriasis
Utgör den vanligaste formen av psoriasis.
Guttat psoriasis
Är ofta det första insjuknandet i psoriasis hos yngre personer.
Består av 0,5-1 cm stora, ytliga, runda, röda fläckar med viss fjällningstendens över bål och extremiteter.
Invers psoriasis och psoriasis i ansikte
Invers psoriasis förekommer i hudveck. Lesionerna är rodnade och välavgränsade, men ej fjällande.

Hårbottenpsoriasis

Nagelpsoriasis

Behandling:

Mjukgörande och avfjällande behandling är basbehandling.
I regel rekommenderas olika typer av kortisonkrämer ibland med tillägg av Dvitaminkräm.
Om inte sk lokalbehandling räcker till som behandling kan man lägga till ljusbehandling el andra olika former av sk sytembehandling(kan innebära tabletter el så kallade biologiska läkemedel).