Rosacea

papulopustular rosacea, close-up of the patient's cheek

Rosacea är en relativt vanlig hudåkomma (ca 2–10 % av vuxna) med huvudsaklig lokalisation centralt i ansiktet. Drabbar endast vuxna. Orsaken är okänd.

Symtom

Symtombilden är varierande, men många personer upplever episoder av flush, dvs rodnad av huden. Denna triggas framför allt av sol men ofta även av alkohol och tex starka kryddor. Rosacea ger acneliknande utslag på kinder, näsa och eventuellt panna. Ibland får man vidgade blodkärl i ansiktet vilka är svårbehandlade med rent medicinsk behandling

Behandling

  • Olika typer av krämer för rosacea som förskrivs på recept
  • Om inte tillräcklig effekt tillägg med tablettbehandling där Tetracykliner brukar vara basläkemedel. Man kan även använda Isotretinoin (A-vitamin preparat) vid svårare rosacea
  • Solskyddsmedel, åtminstone under sommarhalvåret.

Prognos

Sjukdomen kan komma och gå.

Med tillräckligt lång behandling (fortsätt tills aktiviteten kliniskt upphört) kan oftast uttalad symtomlindring uppnås med långvarig symptomfrihet. För att förlänga perioder av symptomfrihet rekommenderas att man använder någon av rosaceakrämerna som förebyggande terapi under många månader.