Skip to main content

Behandling av astma

Om astma

Astma är en kronisk luftvägssjukdom som inflammerar och förtränger luftvägarna, vilket kan göra det svårt att andas. Personer med astma kan uppleva återkommande episoder av andnöd, hosta, pipande andning och tryck över bröstet. Astma kan vara olika svår, och symtomen kan vara milda till svåra och påverka individerna på olika sätt.

Orsakerna till astma är ofta komplexa och kan innefatta ärftliga faktorer, allergier, luftföroreningar, rökning, eller exponering för irriterande ämnen. Vanliga symptom på astma inkluderar:

  • Pipande andning
  • Känsla av tryck över bröstet
  • Hosta, särskilt på natten eller tidigt på morgonen
  • Andnöd eller andningssvårigheter

Behandling av astma

Astma hanteras genom en kombination av läkemedel och kontrollerande åtgärder för att minska symtom och bibehålla en god livskvalitet. Behandling av astma kan inkludera:

  • Inhalerade läkemedel: Bronkdilatatorer och kortikosteroider administreras vanligtvis genom inhalatorer för att hjälpa till att vidga luftvägarna och minska inflammationen.
  • Läkemedel för att förebygga anfall: Vissa patienter kan behöva regelbundet ta läkemedel för att förebygga astmaanfall och minska inflammation i luftvägarna.
  • Identifiering och undvikande av utlösande faktorer: Det är viktigt att undvika triggers såsom allergener, rökning och luftföroreningar för att minska risken för astmaanfall.
  • Astmahanteringsplan: Många individer med astma har en personlig astmahanteringsplan som inkluderar en nödhandlingsplan för att hantera akuta symtom.

Genom en kombination av korrekt medicinering, undvikande av allergener och rökning, samt regelbunden uppföljning av en vårdgivare, kan personer med astma effektivt kontrollera tillståndet och leva ett aktivt liv.

För dig med sjukvårdsförsäkring

Boka ditt besök via ditt försäkringsbolag

Kontakta ditt försäkringsbolag eller klicka på deras logotyp nedan.

Specialistsjukvård inom 1-2 veckor

Boka tid

Obligatorisk