Skip to main content

Behandling av psykiska hälsotillstånd

Om psykiska hälsotillstånd

Vanliga psykiska hälsotillstånd såsom depression, utmattningssyndrom, ångest och sömnsvårigheter påverkar många människor och kan ha betydande inverkan på det vardagliga livet.

  • Depression: Depression är en allvarlig psykisk sjukdom som kännetecknas av känslor av nedstämdhet, brist på intresse för tidigare njutbara aktiviteter, sömnproblem, brist på energi, koncentrationssvårigheter och ibland tankar på självskada eller självmord. Det är viktigt att ta emot lämplig behandling för att hantera depression och återfå en bättre livskvalitet.
  • Utmattningssyndrom (utmattning): Utmattningssyndrom, eller kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS), kännetecknas av en ihållande känsla av extrem trötthet som inte förbättras av vila. Andra symtom kan inkludera muskelsmärta, minnesproblem, sömnstörningar och huvudvärk. Behandling kan innefatta en kombination av vila, fysioterapi och kognitiv beteendeterapi.
  • Ångest: Ångest är en känsla av oro, rädsla eller ångest som kan vara överdriven och påverka dagliga aktiviteter. Ångeststörningar kan inkludera generaliserad ångest, panikattacker, social ångest och olika fobier. Kognitiv beteendeterapi, medicinering och avslappningstekniker kan vara användbara för att hantera ångest.
  • Sömnsvårigheter: Sömnsvårigheter, såsom insomnia, parasomni eller sömnapné, är vanliga problem som påverkar sömnmönster och kvalitet. Sömnstörningar kan leda till trötthet, irritabilitet, minskad koncentration och andra hälsoproblem. Behandlingsalternativ kan inkludera sömnhygien, beteendeterapi för sömnstörningar och medicinering vid behov.

För dig med sjukvårdsförsäkring

Boka ditt besök via ditt försäkringsbolag

Kontakta ditt försäkringsbolag eller klicka på deras logotyp nedan.

Specialistsjukvård inom 1-2 veckor

Boka tid

Obligatorisk