Skip to main content

Få professionell preventivmedelsrådgivning

Preventivmedelsrådgivning

Preventivmedelsrådgivning är en viktig del av gynekologisk vård och reproduktiv hälsa. Det handlar om att vägleda individer i att välja och använda lämpliga preventivmedel för att förhindra oönskad graviditet och skydda mot könssjukdomar. Här är några vanliga aspekter av preventivmedelsrådgivning:

  • Val av preventivmedel: Rådgivningen inkluderar en diskussion om olika preventivmetoder såsom hormonella preventivmedel (som p-piller, injektioner, hormonspiral), icke-hormonella preventivmedel (som kondomer, pessar), långverkande preventivmetoder (som hormonspiraler, p-stavar) och sterilisering.
  • Individuell anpassning: Beroende på individens behov, reproduktionsplaner och hälsostatus kan gynekologen hjälpa till att rekommendera det mest lämpliga preventivmedlet.
  • Effektivitet och användning: Förklaring om hur varje preventivmedel fungerar, dess effektivitet och hur det används korrekt för att uppnå maximal skyddsnivå.
  • Biverkningar och hälsorisker: Diskussion om eventuella biverkningar, hälsorisker och fördelar med varje preventivmetod för att hjälpa individen att fatta ett välgrundat beslut.
  • Rådgivning om sexuell hälsa: Utöver preventivmedel kan preventivmedelsrådgivning inkludera diskussion om sexuell hälsa, exempelvis risker för könssjukdomar och förebyggandeåtgärder.
  • Uppföljning och justering: Efter att ha valt ett preventivmedel är det viktigt att följa upp med läkaren för att utvärdera hur bra metoden fungerar och eventuella behov av justeringar.

För dig med sjukvårdsförsäkring

Boka ditt besök via ditt försäkringsbolag

Kontakta ditt försäkringsbolag eller klicka på deras logotyp nedan.

Specialistsjukvård inom 1-2 veckor

Boka tid

Obligatorisk