Skip to main content

Behandling av heshet

Om heshet

Heshet är ett tillstånd som påverkar röstkvaliteten och resulterar i att rösten låter grov, raspig eller skrovlig. Det kan vara ett symtom på olika underliggande problem såsom stämbandspares, inflammation i halsen eller stämbanden, överanvändning av röst, infektioner, tumörer, neurologiska problem eller andra orsaker.

Utredning av heshet

Utredningen av heshet kan innefatta följande steg:

  • Fysisk undersökning: Specialist inom öron-näsa-hals (otorhinolaryngolog), kan undersöka halsen samt stämbanden för att identifiera eventuella fysiska problem eller förändringar som kan påverka röstkvaliteten.
  • Sjukhistoria: Läkaren kan fråga om din symtomhistoria, inklusive när hesheten började, eventuella triggerfaktorer, och andra relaterade symtom för att få en bättre förståelse av ditt tillstånd.
  • Stämbandsundersökning: Det kan vara nödvändigt med en stämbandsundersökning för att bedöma hur stämbanden rör sig och om det finns några strukturella förändringar som kan förklara hesheten.
  • Röstprov: Ibland kan rösttest utföras för att bedöma röstens kvalitet, volym, ton, och andra parametrar som kan vara relevanta för att fastställa en diagnos.

Behandling av heshet

Baserat på resultaten av utredningen kan läkaren fastställa en korrekt diagnos och föreslå lämplig behandling, vilket kan inkludera röstvila, röstterapi med logoped, medicinsk behandling, kirurgi eller andra åtgärder beroende på orsaken till hesheten.

För dig med sjukvårdsförsäkring

Boka ditt besök via ditt försäkringsbolag

Kontakta ditt försäkringsbolag eller klicka på deras logotyp nedan.

Specialistsjukvård inom 1-2 veckor

Boka tid

Obligatorisk