Skip to main content

Behandling av hörselnedsättning

Om hörselnedsättning

Hörselnedsättning, även känd som hörselförlust, är ett tillstånd där en person upplever svårigheter att höra ljud eller orsakar en minskad förmåga att höra på ett eller båda öronen. Det kan variera från mild till svår eller komplett hörselnedsättning och påverka olika åldersgrupper. Hörselnedsättning kan vara antingen medfödd eller förvärvad under livstiden av olika skäl.
Orsakerna till hörselnedsättning kan vara många och inkluderar:

  • Åldersrelaterad hörselnedsättning: Åldersrelaterad hörselnedsättning, även känt som presbyakusi, är vanlig hos äldre vuxna och uppstår gradvis med åldern.
  • Ljudexponering: Skador på hörselnerven kan uppstå vid långvarig exponering för höga ljudnivåer.
  • Genetiska faktorer: Vissa ärftliga anlag kan orsaka hörselnedsättning.
  • Infektioner: Infektioner i örat kan ibland leda till tillfällig eller permanent hörselnedsättning.
  • Trauma: Skador på örat eller huvudskador kan påverka hörseln.
  • Medicinska tillstånd: Vissa medicinska tillstånd som meningit, Meniéres sjukdom eller vissa läkemedel kan påverka hörseln.

Symtom av hörselnedsättning

Symtom på hörselnedsättning kan inkludera svårigheter att höra konversationer, förvrängt tal, svårigheter att höra ljud i bakgrunden, vridna ljud eller ljudkänslighet i vissa frekvenser.

För dig med sjukvårdsförsäkring

Boka ditt besök via ditt försäkringsbolag

Kontakta ditt försäkringsbolag eller klicka på deras logotyp nedan.

Specialistsjukvård inom 1-2 veckor

Boka tid

Obligatorisk