Skip to main content

Behandling av snarkning

Om snarkning

Snarkning är ett vanligt fenomen som uppstår när luftpassagen begränsas under sömnen och orsakar vibrationer i vävnaderna i halsen och näshålan. Det är vanligare hos vissa människor och kan vara tillfälligt eller återkommande beroende på olika faktorer. Snarkning kan vara ofarligt, men i vissa fall kan det vara ett tecken på underliggande sömnapné eller andra hälsoproblem.

Behandling av snarkning

För att minska snarkning och förbättra sömnen kan vissa åtgärder vara till hjälp:

  • Förändring av sovställning: Att sova på sidan istället för på ryggen kan minska risken för snarkning.
  • Undvikande av alkohol och sömnmedicin: Alkohol och vissa läkemedel kan öka snarkningstendensen.
  • Viktminskning: Övervikt ökar risken för snarkning, så viktminskning kan vara fördelaktigt.
  • Behandling av näskonstriktioner: Allergier eller förkylningar som orsakar nässtoppning kan bidra till snarkning.
  • Användning av anti-snarkningsprodukter: Det finns olika munstycken, nässprays och andra produkter på marknaden som kan hjälpa till att minska snarkning.

För dig med sjukvårdsförsäkring

Boka ditt besök via ditt försäkringsbolag

Kontakta ditt försäkringsbolag eller klicka på deras logotyp nedan.

Specialistsjukvård inom 1-2 veckor

Boka tid

Obligatorisk