Skip to main content

Behandling av sväljsvårigheter

Om sväljsvårigheter

Sväljsvårigheter, även känt som dysfagi, är ett tillstånd där en person upplever problem med att svälja mat, dryck eller saliv. Det kan vara ett frustrerande och potentiellt farligt tillstånd som påverkar en persons förmåga att äta och dricka normalt. Sväljsvårigheter kan vara en konsekvens av olika underliggande orsaker och kan variera i svårighetsgrad. Här är några möjliga orsaker till sväljsvårigheter:

  • Neurologiska orsaker: Neurologiska tillstånd såsom stroke, multipel skleros, Parkinsons sjukdom eller hjärnskador kan påverka sväljfunktionen genom att störa nervernas kontroll över sväljningsmuskler och rörelser.
  • Strukturella orsaker: Fysiska hinder såsom tumörer, inflammation, förträngningar eller struphuvudsproblem kan orsaka sväljsvårigheter genom att blockera eller försvåra passagen av mat genom matstrupen.
  • Muskulära orsaker: Svaghet eller skada på sväljmuskler kan påverka deras förmåga att effektivt driva mat ner i matstrupen.
  • Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD): Återflöde av magsyra upp i matstrupen kan orsaka inflammation och irritation som kan leda till sväljsvårigheter.
  • Ålderrelaterade faktorer: Åldrande kan leda till försvagning av sväljmuskulaturen och risk för sväljsvårigheter.

Behandling av sväljsvårigheter (Dysfagi)

Behandling av sväljsvårigheter beror på den underliggande orsaken och kan inkludera:

  • Ändringar i kost och livsstil: Anpassning av matkonsistens eller ätningsteknik kan underlätta sväljningen.
  • Logopedi: Sväljterapeuter kan träna och stärka sväljmuskler samt föreslå tekniker för att underlätta sväljningen.
  • Medicinering: Vissa läkemedel kan användas för att minska inflammation eller underlätta sväljningen.
  • Kirurgi: I vissa fall kan kirurgi vara nödvändig för att korrigera strukturella problem.

För dig med sjukvårdsförsäkring

Boka ditt besök via ditt försäkringsbolag

Kontakta ditt försäkringsbolag eller klicka på deras logotyp nedan.

Specialistsjukvård inom 1-2 veckor

Boka tid

Obligatorisk