Skip to main content

Behandling av tinnitus

Om tinnitus

Tinnitus är ett tillstånd som kännetecknas av perceptionen av ljud i öronen eller huvudet utan en yttre ljudkälla. Ljudet kan beskrivas som ringande, brusande, susande, pipande eller andra typer av ljud, och det kan vara kontinuerligt eller intermitterande. Tinnitus kan vara tillfällig eller kronisk och påverkar olika individer på olika sätt.

Orsakerna till tinnitus kan variera, och några vanliga faktorer inkluderar:

  • Åldersrelaterad hörselnedsättning: Äldre vuxna kan uppleva tinnitus på grund av åldersrelaterad hörselnedsättning.
  • Höga ljudnivåer/exponering för buller: Utsättning för höga ljudnivåer, såsom kraftigt buller på arbetsplatser eller hög musik, kan skada hörselnerven och orsaka tinnitus.
  • Öronsjukdomar eller skador: Infektioner i örat, hörselskador, öronvaxblockering eller andra öronsjukdomar kan bidra till tinnitus.
  • Stress och ångest: Stress, ångest och sömnstörningar kan förvärra upplevelsen av tinnitus.
  • Medicinering: Vissa läkemedel, särskilt ototoxiska läkemedel, kan ha biverkan av tinnitus.

Behandling av tinnitus

Behandling av tinnitus kan vara utmanande eftersom det inte alltid finns en universell bot för tillståndet. Vanliga behandlingsmetoder inkluderar:

  • Ljudterapi: Ljudmaskering genom vitbrus, naturtrogna ljud eller lugnande ljud för att minska upplevelsen av tinnitus.
  • Hörapparat: För personer med samtidig hörselnedsättning kan hörapparat vara användbart för att förbättra hörseln och minska tinnitus.
  • Kognitiv beteendeterapi: Att lära sig att hantera stress, ångest och reaktioner på tinnitus kan minska obehaget av tillståndet.
  • Mediciner: I vissa fall kan läkare ordinera mediciner för att hantera symtom som ångest eller sömnstörningar kopplade till tinnitus.

För dig med sjukvårdsförsäkring

Boka ditt besök via ditt försäkringsbolag

Kontakta ditt försäkringsbolag eller klicka på deras logotyp nedan.

Specialistsjukvård inom 1-2 veckor

Boka tid

Obligatorisk