Skip to main content

Behandling av vaxpropp

Om vaxpropp

Vaxproppar kan bildas när öronvax ackumuleras och täpper till hörselgången, vilket kan ge besvär med hörseln, tryckkänsla i örat, öronsus eller smärta. Vid behov av borttagning av vaxproppar är det viktigt att följa säkra och effektiva metoder för att undvika att skada hörselgången eller trumhinnan.

Behandling av vaxpropp

Här är några vanliga metoder för att ta bort vaxproppar:

  • Öronspolning: Vatten eller en mild saltlösning kan spolas in i hörselgången för att lösa upp vaxet och skölja ut vaxproppen. Detta bör utföras av medicinsk personal för att undvika skador på örat.
  • Öronspolning med spruta: En läkare kan använda en spruta med en mjuk topp för att spruta varmt vatten i hörselgången och skölja ut vaxet och proppen.
  • Utsköljning med vaxlösande droppar: Vaxlösande droppar kan först mjuka upp vaxet för att underlätta borttagningen av vaxproppen.
  • Manuell borttagning: I vissa fall kan en läkare eller hörselspecialist manuellt ta bort vaxproppen med specialverktyg som en curette eller en smal sugspruta.
  • Mekanisk borttagning: Ibland kan en läkare använda en liten och försiktig sugning eller en liten slinga för att mekaniskt ta bort vaxproppen.

För dig med sjukvårdsförsäkring

Boka ditt besök via ditt försäkringsbolag

Kontakta ditt försäkringsbolag eller klicka på deras logotyp nedan.

Specialistsjukvård inom 1-2 veckor

Boka tid

Obligatorisk