Skip to main content

Behandling av yrsel

Om yrsel

Yrsel är ett vanligt symtom som karaktäriseras av en känsla av ostadighet, balansproblem eller en upplevelse av att rummet snurrar runt. Det kan vara ett obehagligt tillstånd som ofta är relaterat till problem i det vestibulära systemet i örat, som ansvarar för balans och spatial orientering. Yrsel kan vara tillfällig och mild i vissa fall, men det kan också vara konstant eller återkommande och i vissa fall vara ett tecken på underliggande hälsoproblem.

Orsakerna till yrsel kan vara många, inklusive:

  • Inre öronsjukdomar: Såsom benign paroxysmal positionsyrsel (BPPV), inflammatoriska tillstånd, eller Menièrs sjukdom.
  • Neurologiska problem: Såsom migrän, vestibularisneurit eller andra neurologiska sjukdomar.
  • Blodtrycksproblem: Som lågt blodtryck eller högt blodtryck.
  • Medicinska tillstånd: Såsom infektioner, cirkulationsproblem eller andra medicinska tillstånd.

För dig med sjukvårdsförsäkring

Boka ditt besök via ditt försäkringsbolag

Kontakta ditt försäkringsbolag eller klicka på deras logotyp nedan.

Specialistsjukvård inom 1-2 veckor

Boka tid

Obligatorisk