Skip to main content

Behandling av förstorad prostata

Om förstorad prostata

En förstorad prostata, även kallad benign prostatahyperplasi (BPH), är ett vanligt tillstånd hos män där prostatakörteln gradvis ökar i storlek. Detta beror på en icke-cancerösa ökning av antalet celler i prostatakörteln och kan påverka urinflödet genom att trycka på urinröret. Symtom på en förstorad prostata kan inkludera:

  • Frekvent behov av att kissa
  • Svag eller avbruten urinstråle
  • Svårigheter att starta och stoppa urinering
  • Känsla av att blåsan inte töms helt
  • Läckage av urin
  • Behov av att kissa under natten (nokturi)

Behandling och diagnos av förstorad prostata

Förstorad prostata är vanligtvis inte relaterad till prostatacancer, men symtomen kan likna varandra. Om du upplever några av ovanstående symtom är det viktigt att söka medicinsk hjälp för att fastställa orsaken och få lämplig behandling. Behandlingsalternativ för förstorad prostata kan inkludera läkemedel, livsstilsförändringar, procedurer som TURP (transuretral resektion av prostata), eller i vissa fall kirurgi.

För dig med sjukvårdsförsäkring

Boka ditt besök via ditt försäkringsbolag

Kontakta ditt försäkringsbolag eller klicka på deras logotyp nedan.

Specialistsjukvård inom 1-2 veckor

Boka tid

Obligatorisk