Skip to main content

Behandling av njurcancer

Om njurcancer

Njurcancer är cancer som utvecklas i njurarna, som är organen som filtrerar blodet och producerar urin. De flesta njurcancrar uppstår i de små röret där blodet rensas, kallade njurtubuli. Den vanligaste formen av njurcancer är njurcellscancer, även kallad njurcellscancer.

Symtom på njurcancer

Symtom på njurcancer kan inkludera blod i urinen, smärta i ryggen eller sidan, en palpabel knöl i magen, viktnedgång, trötthet och frossa. Vissa personer kan dock inte uppleva några symtom alls, särskilt i de tidiga stadierna av sjukdomen.

Diagnos av njurcancer

Diagnostisering av njurcancer kan innefatta olika tester såsom blodprov, urinprov, bildundersökningar som CT- eller MR-scanning samt en biopsi för att bekräfta cancerdiagnos. Behandlingsalternativ för njurcancer kan bero på sjukdomsstadiet och inkludera operation för att avlägsna del eller hela njuren, strålbehandling, kemoterapi, målinriktade terapier eller immunterapi.

För dig med sjukvårdsförsäkring

Boka ditt besök via ditt försäkringsbolag

Kontakta ditt försäkringsbolag eller klicka på deras logotyp nedan.

Specialistsjukvård inom 1-2 veckor

Boka tid

Obligatorisk