Skip to main content

Behandling av njursten

Njursten

Om njursten

Njursten är hårda avlagringar som bildas i njurarna eller i urinvägarna när vissa ämnen i urinen koncentreras och bildar kristaller. Dessa kristaller kan växa i storlek och bilda njursten. Njursten varierar i storlek och form, och de kan vara mycket små och passera genom urinledarna utan att märkas, eller vara stora och orsaka allvarliga smärtor och komplikationer.

Symtom av njursten

Symtom på njursten kan inkludera plötslig och intensiv smärta i sidan och ryggen (ofta känd som njurkolik), smärta vid urinering, blod i urinen, illamående och kräkningar, samt en frekvent känsla av att behöva urinera. Vissa människor kan ha njursten utan att visa några symtom tills stenen börjar röra sig och blockera urinpassagen.

Behandling av njursten

Behandling för njursten kan bero på stenens storlek, form och placering. Små stenar kan passera naturligt genom att dricka mycket vatten för att underlätta urinering. Större stenar kan kräva medicinsk behandling som smärtlindring, medicin för att underlätta stenpassagen, extrakorporeal stötvågsbehandling (ESWL), uretroskopi eller i vissa fall kirurgi för att avlägsna stenen.

För dig med sjukvårdsförsäkring

Boka ditt besök via ditt försäkringsbolag

Kontakta ditt försäkringsbolag eller klicka på deras logotyp nedan.

Specialistsjukvård inom 1-2 veckor

Boka tid

Obligatorisk